Inženýrská činnost

 

    Pod pojmem inženýrská činnost v investiční výstavbě si lze představit všechny činnosti, které pomáhají stavebníkům ( investorům ) s přípravou a zajištěním výstavby. Jedná se o zajišťování různých vyjádření, podkladů pro správní rozhodnutí ( územní či stavební řízení, závazná stanoviska apod. ), zajišťování technické pomoci  při různých přejímkách částí staveb, subdodávek, zajišťování podkladů na Katastrálních úřadech apod.

    Nelze vyjmenovat všechny činnosti spojené s investiční výstavbou, provádíme především :

 • pomoc s výběrem pozemku pro výstavbu
 • výběr vhodného objektu vč. pasportu
 • výběr vhodných materiálů na stavbu
 • pomoc při výběru dodavatele stavby
 • vyhodnocení nabídek
 • příprava a návrh smlouvy s dodavatelem
 • přejímky bytových jednotek od developera (konečné přejímky, přejímky a kontroly v průběhu výstavby)
 • přejímky rodinných domů od developera
 • přejímka bytu, přejímka rodinného domu
 • kontrola a revize projektové dokumentace
 • vyřízení územního rozhodnutí
 • vyřízení stavebního povolení
 • vyřízení kolaudace stavby
 • technická pomoc při převodech nemovitostí

 

 

Partneři:

Eurodražby Stavební Spořitelna České Spořitelny Česká Spořitelna CK Reality
Reality Krumlov